Vista la demanda de places que hi ha hagut a l'espai de lleure de l'Escola d'Hostaleria i un cop analitzat l'espai on s'ha de dur a terme, veiem que podem ampliar 10 places per torn. Per tant, en el cas de la primera quinzena, en què el número d'admesos finalitzava al número 18, ara finalitzarà al 29 (els números que falten a la llista eren duplicats)- En el cas de la segona quinzena, el número d'admesos finalitzava a la preinscricpció 19 i ara finalitza a la 29.

Amb data 12 de juny de 2020 a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial s’ha efectuat el sorteig de places per als espais de lleure. S’ha emès en “streaming” i es pot consultar al canal de youtube de l’Ajuntament de Figueres. El resultat ha estat el que segueix:

Centre Torn Oferta inicial Places reservades inclusió Oferta pública real Preinscrits Interval numèric per eliminació de duplicats Núm. sorteig
Anglada Juliol 50 22 28 35 1-44 05
Amistat Juliol 50 23 27 29 1-33 09
Amistat Agost 50 22 28 26 1-30 Tothom entra
Dalí Juliol 50 21 29 74 1-80 21
Dalí Agost 25 20 5 26 1-30 26
Sant Pau Juliol 50 20 30 50 1-57 48
Sant Pau Agost 35 19 16 32 1-53 00
Esportiu primària Juliol 40 6 34 65 1-75 32
Esportiu primària Agost 30 5 25 49 1-55 21
Esportiu secundària Juliol 30 5 25 33 1-38 04
Esportiu secundària Agost 20 2 18 17 1-20 Tothom entra
Hostaleria 1a quinzena 30 0 30 72 1-78 67
Hostaleria 2a quinzena 30 0 30 44 1-44 33

Espais de lleure municipals


Estiu 2020

El passat 11 de maig de 2020 la Secretaria General d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb coŀlaboració amb el Departament de Salut i Protecció Civil, va informar del marc normatiu a partir del qual els Casals de Lleure es podien realitzar als diferents municipis del territori català sempre que aquests estiguin en fase 3 de desescalada, fet que es preveu a la segona quinzena de juny. No serà un estiu com els anteriors però hi haurà un estiu educatiu en el lleure, si les fases de desconfinament avancen adequadament.

L’Ajuntament de Figueres ha realitzat un treball transversal entre els serveis d’Acció Cívica, Joventut, Educació, Serveis Socials i Esports per tal d’adequar les activitats de lleure als estàndards de seguretat i d’higiene actuals.

Plantegem el concepte d’espais de lleure, i no "casals d’estiu" ja que a la nova normativa serà difícil que es puguin realitzar totes les activitats que fins ara podíem organitzar: sortides, piscina, activitats grupals, etc..

Els Espais de lleure lúdics, es repartiran a la ciutat de Figueres entre 7 equipaments educatius des del dia 1 de juliol al 31 d’agost.

Els centres són els següents: Amistat, Anglada, Dalí, Sant Pau, Anicet de Pagès, amb edats compreses entre P3 i 6è de primària i l’Escola d’Hosteleria on es realitzarà el Espai de lleure de Cuina adreçat a infants de 9 a 13 anys, durant la 1a i 2a quinzena de juliol (amb la coŀlaboració de AFPAE: Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà) i finalment l’institut Deulofeu i els equipaments poliesportius, on es realitzaran els espais de lleure esportiu de 1r a 6è de primària i el Campus Olympia de 1r a 2n de l’ESO).

Cada un dels centre tindrà una unitat de 50 infants que accediran al recinte escolar de manera esglaonada i per accessos diferenciats. A l’arribada i a la sortida el personal encarregat de Seguretat i Higiene (membre de l’equip de monitors i nova figura que ens demana la Generalitat) s’encarregarà de vetllar pel compliment de la normativa.

Els 50 infants es dividiran en petits grups de convivència de 10 persones. La ràtio serà d’un monitor/a cada 10, com fins ara. Tot i que aquesta és la ràtio legal, des de l’Ajuntament s’aposta per un control més exhaustiu i hi haurà 8 dirigents per cada grup de 50.

L’horari serà intensiu de matins de 9 a 13 hores amb opció de 9 a 15 hores pels qui necessitin servei de menjador. Cada tarda es treballarà la neteja i desinfecció de les aules i dels estris utilitzats per cada grup. Els espais s’hauran de delimitar per activitats i usos.

Caldrà mantenir 2 metres de distància física, com a criteri general, es facilitaran als infants gorres-pantalles protectores per als usos que així ho requereixen i el material que haurà de ser desinfectat cada dia es quedarà a l’escola amb el nom de cada participant.

L’ús de mascaretes no serà necessari, sols per accions concretes (cures, menjar, neteja...). Hi haurà hidrogels a cada estança. S’airejaran les aules un mínim de tres vegades al dia i hi haurà desinfeccions diàries.

El distanciament és un requeriment del Departament de Salut. Els equips educatius hauran de trobaran les formes i activitats per treballar-ho, amb sentit comú i prioritzant l’interès i benestar dels infants.

Gegantó