Llistat de preinscripcions rebudes

En aquesta pàgina hi trobareu quantes preinscripcions hi ha formalitzades per a cada opció de casal. Per comprovar que s'ha efectuat correctament la preinscripció, busqueu els cinc darrers dígits del vostre document d'identitat. En cas que encara no hagueu formalitzar la inscripció, també podeu utilitzar la informació d'aquesta pàgina per saber quantes places queden lliures a cada casal.

Casal Josep Pallach

Juliol

Places oferides: 60
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 60

1 - XXXX4969h - 1 infant/s

2 - XXXX5808Y - 1 infant/s

3 - XXXX4969H - 1 infant/s

4 - XXXX59880 - 1 infant/s

5 - XXXX5808Y - 1 infant/s

6 - XXXX0052x - 1 infant/s

7 - XXXX4969h - 1 infant/s

8 - XXXX5111W - 1 infant/s

9 - XXXX5808Y - 2 infant/s

10 - XXXX8733Z - 1 infant/s

11 - XXXX2918E - 1 infant/s

12 - XXXX2918E - 1 infant/s

13 - XXXX4113x - 1 infant/s

14 - XXXX8896M - 1 infant/s

15 - XXXX7173X - 1 infant/s

16 - XXXX5762A - 1 infant/s

17 - XXXX5975X - 1 infant/s

18 - XXXX5366R - 1 infant/s

19 - XXXX7816M - 1 infant/s

20 - XXXX5838J - 1 infant/s

21 - XXXX7816M - 1 infant/s

22 - XXXX6094B - 1 infant/s

23 - XXXX7574R - 1 infant/s

24 - XXXX4664Q - 1 infant/s

25 - XXXX7180R - 1 infant/s

26 - XXXX0921Q - 1 infant/s

27 - XXXX6726G - 1 infant/s

28 - XXXX7202P - 1 infant/s

29 - XXXX1419p - 1 infant/s

30 - XXXX5058K - 1 infant/s

31 - XXXX7441C - 1 infant/s

32 - XXXX0997D - 1 infant/s

33 - XXXX1550R - 2 infant/s

34 - XXXX6814G - 1 infant/s

35 - XXXX6530Y - 1 infant/s

36 - XXXX4340R - 1 infant/s

37 - XXXX02236 - 1 infant/s

38 - XXXX2634Z - 1 infant/s

39 - XXXX4281G - 1 infant/s

40 - XXXX9300M - 1 infant/s

41 - XXXX9332S - 1 infant/s

42 - XXXX8726Q - 1 infant/s

43 - XXXX2946Y - 1 infant/s

44 - XXXX7406C - 1 infant/s

45 - XXXX1518X - 1 infant/s

46 - XXXX2725a - 1 infant/s

47 - XXXX6049z - 1 infant/s

48 - XXXX5898W - 1 infant/s

49 - XXXX7848A - 1 infant/s

50 - XXXX7848A - 1 infant/s

51 - XXXX7848A - 1 infant/s

52 - XXXX7848A - 1 infant/s

53 - XXXX2881D - 1 infant/s

54 - XXXX6351T - 1 infant/s

55 - XXXX6351T - 1 infant/s

56 - XXXX9908W - 1 infant/s

57 - XXXX5202Z - 1 infant/s

58 - XXXX2650d - 1 infant/s

59 - XXXX9947W - 1 infant/s

60 - XXXX9300M - 1 infant/s

61 - XXXX9332S - 1 infant/s

62 - XXXX4898K - 1 infant/s

63 - XXXX3412Q - 1 infant/s

64 - XXXX7158Q - 1 infant/s

65 - XXXX3526R - 1 infant/s

66 - XXXX9061D - 1 infant/s

67 - XXXX7159t - 2 infant/s

68 - XXXX1072Q - 1 infant/s

69 - XXXX4906H - 2 infant/s

70 - XXXX6218A - 2 infant/s

71 - XXXX5094J - 1 infant/s

72 - XXXX5094J - 1 infant/s

73 - XXXX6489G - 1 infant/s

74 - XXXX5640E - 1 infant/s

75 - XXXX5346S - 1 infant/s

76 - XXXX5346S - 1 infant/s

77 - XXXX5346S - 2 infant/s

78 - XXXX1413P - 2 infant/s

79 - XXXX7323V - 1 infant/s

80 - XXXX2749W - 3 infant/s

Juliol - 1ª quinzena

1 - XXXX1355J - 1 infant/s

2 - XXXX5525H - 2 infant/s

3 - XXXX8896M - 1 infant/s

4 - XXXX7816M - 1 infant/s

5 - XXXX9560H - 1 infant/s

6 - XXXX0927H - 1 infant/s

7 - XXXX2683F - 1 infant/s

8 - XXXX6803G - 1 infant/s

9 - XXXX6803G - 1 infant/s

10 - XXXX4965n - 1 infant/s

11 - XXXX4717A - 1 infant/s

12 - XXXX4717A - 1 infant/s

13 - XXXX8374E - 1 infant/s

14 - XXXX6584F - 1 infant/s

Juliol - 2ª quinzena

1 - XXXX2325L - 1 infant/s

2 - XXXX1325L - 1 infant/s

3 - XXXX49742 - 1 infant/s

4 - XXXX5269L - 1 infant/s

5 - XXXX8250G - 2 infant/s

Agost

Places oferides: 50
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 50

1 - XXXX5808Y - 1 infant/s

2 - XXXX5808Y - 1 infant/s

3 - XXXX5808Y - 2 infant/s

4 - XXXX3221W - 2 infant/s

5 - XXXX8733Z - 1 infant/s

6 - XXXX9935Z - 1 infant/s

7 - XXXX8896M - 1 infant/s

8 - XXXX7173X - 1 infant/s

9 - XXXX5762A - 1 infant/s

10 - XXXX2958T - 1 infant/s

11 - XXXX5366R - 1 infant/s

12 - XXXX2958T - 1 infant/s

13 - XXXX7816M - 1 infant/s

14 - XXXX7816M - 1 infant/s

15 - XXXX5838J - 1 infant/s

16 - XXXX7816M - 1 infant/s

17 - XXXX1502R - 1 infant/s

18 - XXXX6094B - 1 infant/s

19 - XXXX5058K - 1 infant/s

20 - XXXX7441C - 1 infant/s

21 - XXXX7441C - 1 infant/s

22 - XXXX1550R - 2 infant/s

23 - XXXX2952T - 1 infant/s

24 - XXXX2634Z - 1 infant/s

25 - XXXX2634Z - 1 infant/s

26 - XXXX9300M - 1 infant/s

27 - XXXX4281G - 1 infant/s

28 - XXXX9332S - 1 infant/s

29 - XXXX2946Y - 1 infant/s

30 - XXXX7406C - 1 infant/s

31 - XXXX1518X - 1 infant/s

32 - XXXX7229G - 1 infant/s

33 - XXXX5898W - 1 infant/s

34 - XXXX5864W - 2 infant/s

35 - XXXX9188P - 1 infant/s

36 - XXXX7848A - 1 infant/s

37 - XXXX7848A - 1 infant/s

38 - XXXX7848A - 1 infant/s

39 - XXXX2881D - 1 infant/s

40 - XXXX6351T - 1 infant/s

41 - XXXX6351T - 1 infant/s

42 - XXXX9908W - 1 infant/s

43 - XXXX9300M - 1 infant/s

44 - XXXX9332S - 1 infant/s

45 - XXXX4898K - 1 infant/s

46 - XXXX0927H - 1 infant/s

47 - XXXX7158Q - 1 infant/s

48 - XXXX7159T - 2 infant/s

49 - XXXX4906H - 2 infant/s

50 - XXXX6218A - 2 infant/s

51 - XXXX5640E - 1 infant/s

52 - XXXX3097W - 1 infant/s

53 - XXXX3942S - 1 infant/s

54 - XXXX5346S - 2 infant/s

55 - XXXX1413P - 2 infant/s

56 - XXXX7323V - 1 infant/s

Agost - 1ª quinzena

1 - XXXX1355J - 1 infant/s

2 - XXXX8718E - 1 infant/s

3 - XXXX2918E - 1 infant/s

4 - XXXX2918E - 1 infant/s

5 - XXXX9265m - 2 infant/s

6 - XXXX5619B - 1 infant/s

7 - XXXX49742 - 1 infant/s

8 - XXXX1685G - 2 infant/s

Agost - 2ª quinzena

1 - XXXX5269L - 1 infant/s

2 - XXXX5269L - 1 infant/s

3 - XXXX5619B - 1 infant/s

4 - XXXX8374E - 1 infant/s

5 - XXXX8374E - 1 infant/s

6 - XXXX6584F - 1 infant/s

Casal Mª Àngels Anglada

Juliol

Places oferides: 60
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 60

1 - XXXX6141v - 1 infant/s

2 - XXXX4775j - 1 infant/s

3 - XXXX4775j - 1 infant/s

4 - XXXX1329n - 1 infant/s

5 - XXXX2325V - 1 infant/s

6 - XXXX9873A - 1 infant/s

7 - XXXX2325V - 1 infant/s

8 - XXXX1196V - 1 infant/s

9 - XXXX9334B - 1 infant/s

10 - XXXX9334B - 1 infant/s

11 - XXXX5808Y - 2 infant/s

12 - XXXX9634C - 1 infant/s

13 - XXXX5547N - 1 infant/s

14 - XXXX1949y - 1 infant/s

15 - XXXX0474y - 1 infant/s

16 - XXXX9794F - 1 infant/s

17 - XXXX4292B - 1 infant/s

18 - XXXX9255T - 1 infant/s

19 - XXXX1683Q - 1 infant/s

20 - XXXX5762A - 1 infant/s

21 - XXXX7574R - 1 infant/s

22 - XXXX5474Z - 1 infant/s

23 - XXXX5366R - 1 infant/s

24 - XXXX8446A - 1 infant/s

25 - XXXX4250d - 1 infant/s

26 - XXXX4122w - 1 infant/s

27 - XXXX0943J - 1 infant/s

28 - XXXX11731 - 1 infant/s

29 - XXXX2683X - 1 infant/s

30 - XXXX6276E - 1 infant/s

31 - XXXX3640S - 1 infant/s

32 - XXXX3920g - 1 infant/s

33 - XXXX4664Q - 1 infant/s

34 - XXXX4385D - 1 infant/s

35 - XXXX5844G - 1 infant/s

36 - XXXX5542j - 1 infant/s

37 - XXXX6726G - 1 infant/s

38 - XXXX0921Q - 1 infant/s

39 - XXXX5188X - 1 infant/s

40 - XXXX4838W - 1 infant/s

41 - XXXX4838W - 1 infant/s

42 - XXXX9831k - 1 infant/s

43 - XXXX0233H - 2 infant/s

44 - XXXX1550R - 1 infant/s

45 - XXXX1550R - 1 infant/s

46 - XXXX0268g - 1 infant/s

47 - XXXX0268g - 1 infant/s

48 - XXXX1502R - 1 infant/s

49 - XXXX3920G - 1 infant/s

50 - XXXX5387W - 1 infant/s

51 - XXXX2634Z - 1 infant/s

52 - XXXX2634Z - 1 infant/s

53 - XXXX8464P - 1 infant/s

54 - XXXX3487l - 1 infant/s

55 - XXXX8464P - 2 infant/s

56 - XXXX3487L - 1 infant/s

57 - XXXX3487L - 1 infant/s

58 - XXXX9328x - 2 infant/s

59 - XXXX5359N - 1 infant/s

60 - XXXX5359N - 1 infant/s

61 - XXXX5441G - 1 infant/s

62 - XXXX4533q - 1 infant/s

63 - XXXX1508Q - 1 infant/s

64 - XXXX2725a - 1 infant/s

65 - XXXX6803L - 1 infant/s

66 - XXXX6351T - 1 infant/s

67 - XXXX6351T - 1 infant/s

68 - XXXX6351T - 1 infant/s

69 - XXXX9908W - 1 infant/s

70 - XXXX5202Z - 1 infant/s

71 - XXXX0702G - 1 infant/s

72 - XXXX8332R - 1 infant/s

73 - XXXX8332R - 2 infant/s

74 - XXXX1013A - 1 infant/s

75 - XXXX1013A - 1 infant/s

76 - XXXX7158Q - 1 infant/s

77 - XXXX0045z - 1 infant/s

78 - XXXX7128L - 1 infant/s

79 - XXXX1549T - 2 infant/s

80 - XXXX7079T - 2 infant/s

81 - XXXX4208J - 1 infant/s

82 - XXXX8101e - 1 infant/s

83 - XXXX7771M - 1 infant/s

84 - XXXX1519L - 1 infant/s

85 - XXXX1095Y - 1 infant/s

86 - XXXX1095Y - 1 infant/s

87 - XXXX1095Y - 1 infant/s

88 - XXXX6438S - 2 infant/s

89 - XXXX5444D - 3 infant/s

90 - XXXX6489G - 1 infant/s

91 - XXXX3576M - 1 infant/s

92 - XXXX0167P - 2 infant/s

93 - XXXX2749W - 1 infant/s

94 - XXXX4226P - 2 infant/s

95 - XXXX5602Y - 3 infant/s

96 - XXXX5602Y - 3 infant/s

97 - XXXX2749W - 1 infant/s

98 - XXXX2749W - 3 infant/s

Juliol - 1ª quinzena

1 - XXXX3731R - 1 infant/s

2 - XXXX2815F - 1 infant/s

3 - XXXX9445G - 1 infant/s

4 - XXXX0927H - 1 infant/s

Juliol - 2ª quinzena

1 - XXXX6497b - 2 infant/s

2 - XXXX3731R - 1 infant/s

3 - XXXX9445G - 1 infant/s

4 - XXXX12150 - 1 infant/s

5 - XXXX2039M - 1 infant/s

6 - XXXX2039M - 1 infant/s

7 - XXXX7810J - 1 infant/s

Agost

Places oferides: 50
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 50

1 - XXXX5808Y - 2 infant/s

2 - XXXX9634C - 1 infant/s

3 - XXXX0474y - 1 infant/s

4 - XXXX9794F - 1 infant/s

5 - XXXX9255T - 1 infant/s

6 - XXXX1683Q - 1 infant/s

7 - XXXX1715f - 1 infant/s

8 - XXXX5762A - 1 infant/s

9 - XXXX5366R - 1 infant/s

10 - XXXX5366R - 1 infant/s

11 - XXXX4250d - 1 infant/s

12 - XXXX4122w - 1 infant/s

13 - XXXX2683X - 1 infant/s

14 - XXXX6276E - 1 infant/s

15 - XXXX3640S - 1 infant/s

16 - XXXX4563T - 1 infant/s

17 - XXXX4775j - 1 infant/s

18 - XXXX4775j - 1 infant/s

19 - XXXX9322Q - 1 infant/s

20 - XXXX4838W - 1 infant/s

21 - XXXX4838W - 1 infant/s

22 - XXXX1550R - 1 infant/s

23 - XXXX1550R - 1 infant/s

24 - XXXX0268g - 1 infant/s

25 - XXXX0268g - 1 infant/s

26 - XXXX1502R - 1 infant/s

27 - XXXX2634Z - 1 infant/s

28 - XXXX2634Z - 1 infant/s

29 - XXXX9831k - 1 infant/s

30 - XXXX8464P - 2 infant/s

31 - XXXX4533q - 1 infant/s

32 - XXXX4533q - 1 infant/s

33 - XXXX3487L - 3 infant/s

34 - XXXX1508Q - 1 infant/s

35 - XXXX6803L - 1 infant/s

36 - XXXX6351T - 1 infant/s

37 - XXXX6351T - 1 infant/s

38 - XXXX9908W - 1 infant/s

39 - XXXX0927H - 1 infant/s

40 - XXXX7158Q - 1 infant/s

41 - XXXX7079T - 1 infant/s

42 - XXXX4208J - 1 infant/s

43 - XXXX8101e - 1 infant/s

44 - XXXX7771M - 1 infant/s

45 - XXXX6438S - 2 infant/s

46 - XXXX5444D - 3 infant/s

47 - XXXX4585A - 1 infant/s

48 - XXXX7810J - 1 infant/s

49 - XXXX2400S - 1 infant/s

50 - XXXX8239E - 2 infant/s

51 - XXXX5359N - 1 infant/s

52 - XXXX5359N - 1 infant/s

Agost - 1ª quinzena

1 - XXXX6141v - 1 infant/s

2 - XXXX6497b - 2 infant/s

3 - XXXX1329n - 1 infant/s

4 - XXXX0943J - 1 infant/s

5 - XXXX5542j - 1 infant/s

6 - XXXX2815F - 1 infant/s

7 - XXXX5387W - 1 infant/s

8 - XXXX8332R - 2 infant/s

9 - XXXX1519L - 1 infant/s

Agost - 2ª quinzena

1 - XXXX0775Z - 2 infant/s

2 - XXXX2039M - 1 infant/s

3 - XXXX2039M - 1 infant/s

Espai Creatiu i Artístic Salvador Dalí

Juliol

Places oferides: 60
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 60

1 - XXXX4996E - 2 infant/s

2 - XXXX0761Q - 1 infant/s

3 - XXXX8806x - 1 infant/s

4 - XXXX2895A - 1 infant/s

5 - XXXX0604A - 1 infant/s

6 - XXXX5975X - 1 infant/s

7 - XXXX5975X - 1 infant/s

8 - XXXX5762A - 1 infant/s

9 - XXXX5366R - 1 infant/s

10 - XXXX7816M - 1 infant/s

11 - XXXX5108S - 1 infant/s

12 - XXXX7816M - 1 infant/s

13 - XXXX5541n - 1 infant/s

14 - XXXX7574R - 1 infant/s

15 - XXXX1675T - 1 infant/s

16 - XXXX8700T - 1 infant/s

17 - XXXX8700T - 1 infant/s

18 - XXXX2006E - 3 infant/s

19 - XXXX6416h - 1 infant/s

20 - XXXX3614R - 1 infant/s

21 - XXXX8334C - 1 infant/s

22 - XXXX8643k - 1 infant/s

23 - XXXX4584W - 1 infant/s

24 - XXXX3140P - 1 infant/s

25 - XXXX9762k - 1 infant/s

26 - XXXX5645f - 1 infant/s

27 - XXXX5711G - 1 infant/s

28 - XXXX3035p - 1 infant/s

29 - XXXX4112C - 1 infant/s

30 - XXXX2895A - 1 infant/s

31 - XXXX2029V - 1 infant/s

32 - XXXX9322Q - 1 infant/s

33 - XXXX2873S - 1 infant/s

34 - XXXX1502R - 1 infant/s

35 - XXXX8665Z - 1 infant/s

36 - XXXX5769r - 1 infant/s

37 - XXXX08103 - 1 infant/s

38 - XXXX9300M - 1 infant/s

39 - XXXX9332S - 1 infant/s

40 - XXXX1013A - 1 infant/s

41 - XXXX1013A - 1 infant/s

42 - XXXX7045Z - 1 infant/s

43 - XXXX6230v - 1 infant/s

44 - XXXX2470A - 1 infant/s

45 - XXXX0578R - 1 infant/s

46 - XXXX1811D - 1 infant/s

47 - XXXX5791D - 1 infant/s

48 - XXXX8063K - 1 infant/s

49 - XXXX8063K - 1 infant/s

50 - XXXX9684E - 1 infant/s

51 - XXXX3151V - 1 infant/s

52 - XXXX3151V - 1 infant/s

53 - XXXX3152H - 2 infant/s

54 - XXXX5898W - 1 infant/s

55 - XXXX7180R - 1 infant/s

56 - XXXX2725a - 1 infant/s

57 - XXXX3617P - 1 infant/s

58 - XXXX7734T - 1 infant/s

59 - XXXX3498T - 1 infant/s

60 - XXXX9908W - 1 infant/s

61 - XXXX5202Z - 1 infant/s

62 - XXXX9300M - 1 infant/s

63 - XXXX9332S - 1 infant/s

64 - XXXX7868Q - 1 infant/s

65 - XXXX8928H - 1 infant/s

66 - XXXX6023H - 1 infant/s

67 - XXXX6023H - 1 infant/s

68 - XXXX3659L - 1 infant/s

69 - XXXX0205E - 1 infant/s

70 - XXXX6438S - 1 infant/s

71 - XXXX6438S - 2 infant/s

72 - XXXX4940D - 1 infant/s

73 - XXXX3002Z - 2 infant/s

74 - XXXX6489G - 1 infant/s

75 - XXXX8829H - 1 infant/s

76 - XXXX905_b - 1 infant/s

77 - XXXX905_b - 1 infant/s

78 - XXXX905_b - 1 infant/s

79 - XXXX754_h - 1 infant/s

80 - XXXX08785 - 1 infant/s

81 - XXXX08785 - 2 infant/s

82 - XXXX5346S - 2 infant/s

83 - XXXX3562B - 1 infant/s

Juliol - 1ª quinzena

1 - XXXX6013C - 1 infant/s

2 - XXXX3731R - 1 infant/s

3 - XXXX3731R - 1 infant/s

4 - XXXX7816M - 1 infant/s

5 - XXXX6257M - 1 infant/s

6 - XXXX2971x - 1 infant/s

7 - XXXX0927H - 1 infant/s

8 - XXXX2616Z - 1 infant/s

9 - XXXX6803G - 2 infant/s

10 - XXXX3454w - 2 infant/s

11 - XXXX4164X - 1 infant/s

Juliol - 2ª quinzena

1 - XXXX3731R - 1 infant/s

2 - XXXX8985N - 1 infant/s

Agost

Places oferides: 50
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 50

1 - XXXX4996E - 2 infant/s

2 - XXXX8173w - 1 infant/s

3 - XXXX0604A - 1 infant/s

4 - XXXX0522N - 1 infant/s

5 - XXXX5762A - 1 infant/s

6 - XXXX5366R - 1 infant/s

7 - XXXX0485T - 1 infant/s

8 - XXXX7816M - 1 infant/s

9 - XXXX7816M - 1 infant/s

10 - XXXX7816M - 1 infant/s

11 - XXXX5541n - 1 infant/s

12 - XXXX8700T - 1 infant/s

13 - XXXX8700T - 1 infant/s

14 - XXXX9762k - 1 infant/s

15 - XXXX3035p - 1 infant/s

16 - XXXX4112C - 1 infant/s

17 - XXXX2029V - 1 infant/s

18 - XXXX1502R - 1 infant/s

19 - XXXX0853L - 1 infant/s

20 - XXXX08103 - 1 infant/s

21 - XXXX9300M - 1 infant/s

22 - XXXX9332S - 1 infant/s

23 - XXXX6728X - 2 infant/s

24 - XXXX1811D - 1 infant/s

25 - XXXX7229G - 1 infant/s

26 - XXXX3151V - 1 infant/s

27 - XXXX3151V - 1 infant/s

28 - XXXX3152H - 2 infant/s

29 - XXXX5898W - 1 infant/s

30 - XXXX9188P - 1 infant/s

31 - XXXX3617P - 1 infant/s

32 - XXXX9300M - 1 infant/s

33 - XXXX9332S - 1 infant/s

34 - XXXX7868Q - 1 infant/s

35 - XXXX8928H - 1 infant/s

36 - XXXX0927H - 1 infant/s

37 - XXXX3659L - 1 infant/s

38 - XXXX0205E - 1 infant/s

39 - XXXX6438S - 2 infant/s

40 - XXXX4940D - 1 infant/s

41 - XXXX3002Z - 2 infant/s

42 - XXXX754_h - 1 infant/s

43 - XXXX905_b - 1 infant/s

44 - XXXX905_b - 1 infant/s

45 - XXXX08785 - 2 infant/s

46 - XXXX5346S - 2 infant/s

47 - XXXX2749W - 3 infant/s

Agost - 1ª quinzena

1 - XXXX6013C - 1 infant/s

2 - XXXX5108S - 1 infant/s

3 - XXXX6257M - 1 infant/s

4 - XXXX9265m - 2 infant/s

5 - XXXX2616Z - 1 infant/s

Agost - 2ª quinzena

1 - XXXX6601R - 1 infant/s

Espai Creatiu i Artístic Sant Pau

Juliol

Places oferides: 60
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 60

1 - XXXX5808Y - 1 infant/s

2 - XXXX4123C - 1 infant/s

3 - XXXX5808Y - 1 infant/s

4 - XXXX0518g - 1 infant/s

5 - XXXX4142R - 1 infant/s

6 - XXXX0052x - 1 infant/s

7 - XXXX4123C - 1 infant/s

8 - XXXX7633E - 1 infant/s

9 - XXXX5808Y - 2 infant/s

10 - XXXX1683Q - 1 infant/s

11 - XXXX5525H - 2 infant/s

12 - XXXX1329N - 1 infant/s

13 - XXXX4292B - 1 infant/s

14 - XXXX3383E - 1 infant/s

15 - XXXX2918E - 1 infant/s

16 - XXXX2918E - 1 infant/s

17 - XXXX3380T - 1 infant/s

18 - XXXX0517A - 1 infant/s

19 - XXXX1345T - 1 infant/s

20 - XXXX4113x - 1 infant/s

21 - XXXX7306Y - 1 infant/s

22 - XXXX0522N - 1 infant/s

23 - XXXX5762A - 1 infant/s

24 - XXXX7574R - 1 infant/s

25 - XXXX2961L - 1 infant/s

26 - XXXX2166L - 2 infant/s

27 - XXXX6216k - 2 infant/s

28 - XXXX4122w - 1 infant/s

29 - XXXX7816M - 1 infant/s

30 - XXXX7816M - 1 infant/s

31 - XXXX2597M - 1 infant/s

32 - XXXX2597M - 1 infant/s

33 - XXXX2597M - 1 infant/s

34 - XXXX5844G - 1 infant/s

35 - XXXX2511P - 1 infant/s

36 - XXXX531-C - 2 infant/s

37 - XXXX0921Q - 1 infant/s

38 - XXXX6726G - 1 infant/s

39 - XXXX8231A - 1 infant/s

40 - XXXX59880 - 1 infant/s

41 - XXXX3659e - 2 infant/s

42 - XXXX7948Z - 1 infant/s

43 - XXXX8799S - 1 infant/s

44 - XXXX5058K - 1 infant/s

45 - XXXX7734P - 1 infant/s

46 - XXXX1502R - 1 infant/s

47 - XXXX1550R - 2 infant/s

48 - XXXX2288L - 1 infant/s

49 - XXXX2288L - 1 infant/s

50 - XXXX0853L - 1 infant/s

51 - XXXX4340R - 1 infant/s

52 - XXXX4340R - 1 infant/s

53 - XXXX6581B - 1 infant/s

54 - XXXX5387W - 1 infant/s

55 - XXXX2634Z - 1 infant/s

56 - XXXX2634Z - 1 infant/s

57 - XXXX1013A - 1 infant/s

58 - XXXX1013A - 1 infant/s

59 - XXXX0076E - 1 infant/s

60 - XXXX7323V - 1 infant/s

61 - XXXX7323V - 1 infant/s

62 - XXXX8726Q - 1 infant/s

63 - XXXX5901y - 1 infant/s

64 - XXXX6728X - 3 infant/s

65 - XXXX0145Z - 2 infant/s

66 - XXXX5441G - 1 infant/s

67 - XXXX4490E - 1 infant/s

68 - XXXX4705X - 1 infant/s

69 - XXXX5674t - 1 infant/s

70 - XXXX2725a - 1 infant/s

71 - XXXX8045P - 1 infant/s

72 - XXXX6951S - 1 infant/s

73 - XXXX6951S - 1 infant/s

74 - XXXX7146C - 2 infant/s

75 - XXXX4452Z - 1 infant/s

76 - XXXX4452Z - 1 infant/s

77 - XXXX4452Z - 1 infant/s

78 - XXXX1413P - 2 infant/s

79 - XXXX7534H - 3 infant/s

80 - XXXX3880X - 2 infant/s

81 - XXXX9002J - 3 infant/s

82 - XXXX7848A - 1 infant/s

83 - XXXX7848A - 1 infant/s

84 - XXXX7848A - 1 infant/s

85 - XXXX1508Q - 1 infant/s

86 - XXXX2308E - 1 infant/s

87 - XXXX2308E - 2 infant/s

88 - XXXX1508Q - 1 infant/s

89 - XXXX1459C - 1 infant/s

90 - XXXX5924G - 1 infant/s

91 - XXXX5924G - 1 infant/s

92 - XXXX6968L - 1 infant/s

93 - XXXX5202Z - 1 infant/s

94 - XXXX9908W - 1 infant/s

95 - XXXX7848A - 3 infant/s

96 - XXXX6607G - 1 infant/s

97 - XXXX9947W - 1 infant/s

98 - XXXX1013A - 1 infant/s

99 - XXXX1013A - 1 infant/s

100 - XXXX4565T - 2 infant/s

101 - XXXX6745N - 1 infant/s

102 - XXXX80109 - 1 infant/s

103 - XXXX5118F - 1 infant/s

104 - XXXX25451 - 1 infant/s

105 - XXXX3983W - 1 infant/s

106 - XXXX3983W - 1 infant/s

107 - XXXX3983W - 1 infant/s

108 - XXXX7643Q - 1 infant/s

109 - XXXX7771M - 1 infant/s

110 - XXXX1209M - 1 infant/s

111 - XXXX0175L - 2 infant/s

112 - XXXX289-F - 1 infant/s

113 - XXXX3590P - 2 infant/s

114 - XXXX1011B - 1 infant/s

115 - XXXX1011B - 1 infant/s

116 - XXXX1011B - 1 infant/s

117 - XXXX7587D - 2 infant/s

118 - XXXX2177D - 1 infant/s

119 - XXXX8385X - 2 infant/s

120 - XXXX5640E - 1 infant/s

121 - XXXX6782G - 1 infant/s

122 - XXXX6253E - 1 infant/s

123 - XXXX4043Z - 1 infant/s

124 - XXXX1348X - 1 infant/s

125 - XXXX4202C - 1 infant/s

126 - XXXX52749 - 3 infant/s

127 - XXXX3975H - 1 infant/s

128 - XXXX0225N - 1 infant/s

129 - XXXX6970E - 2 infant/s

Juliol - 1ª quinzena

Places oferides: 60
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 60

1 - XXXX2558C - 1 infant/s

2 - XXXX4142R - 2 infant/s

3 - XXXX7816M - 1 infant/s

4 - XXXX8084L - 1 infant/s

5 - XXXX2675R - 1 infant/s

6 - XXXX0518g - 1 infant/s

7 - XXXX0518g - 1 infant/s

8 - XXXX0927H - 1 infant/s

9 - XXXX8890M - 1 infant/s

10 - XXXX5363H - 1 infant/s

11 - XXXX5363h - 1 infant/s

Juliol - 2ª quinzena

Places oferides: 60
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 60

1 - XXXX49742 - 1 infant/s

2 - XXXX0518g - 1 infant/s

3 - XXXX7810J - 1 infant/s

4 - XXXX2854e - 1 infant/s

Agost

Places oferides: 50
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 50

1 - XXXX5808Y - 1 infant/s

2 - XXXX7501X - 1 infant/s

3 - XXXX5808Y - 1 infant/s

4 - XXXX7813H - 1 infant/s

5 - XXXX7813H - 1 infant/s

6 - XXXX7633E - 1 infant/s

7 - XXXX5808Y - 2 infant/s

8 - XXXX1683Q - 1 infant/s

9 - XXXX3383E - 1 infant/s

10 - XXXX3380T - 1 infant/s

11 - XXXX1345T - 1 infant/s

12 - XXXX5525H - 1 infant/s

13 - XXXX5762A - 1 infant/s

14 - XXXX2166L - 2 infant/s

15 - XXXX2961L - 1 infant/s

16 - XXXX6216k - 2 infant/s

17 - XXXX7816M - 1 infant/s

18 - XXXX4122w - 1 infant/s

19 - XXXX7816M - 1 infant/s

20 - XXXX7816M - 1 infant/s

21 - XXXX6094B - 1 infant/s

22 - XXXX531-C - 2 infant/s

23 - XXXX9319R - 1 infant/s

24 - XXXX8799S - 1 infant/s

25 - XXXX5058K - 1 infant/s

26 - XXXX1502R - 1 infant/s

27 - XXXX1550R - 2 infant/s

28 - XXXX1502R - 1 infant/s

29 - XXXX7734P - 1 infant/s

30 - XXXX2634Z - 1 infant/s

31 - XXXX2288L - 1 infant/s

32 - XXXX2288L - 1 infant/s

33 - XXXX7323V - 1 infant/s

34 - XXXX0518g - 1 infant/s

35 - XXXX4490E - 1 infant/s

36 - XXXX1413P - 2 infant/s

37 - XXXX7534H - 3 infant/s

38 - XXXX3880X - 2 infant/s

39 - XXXX7848A - 1 infant/s

40 - XXXX9002J - 3 infant/s

41 - XXXX7848A - 1 infant/s

42 - XXXX7848A - 1 infant/s

43 - XXXX1508Q - 1 infant/s

44 - XXXX1508Q - 1 infant/s

45 - XXXX7848A - 3 infant/s

46 - XXXX4565T - 2 infant/s

47 - XXXX0927H - 1 infant/s

48 - XXXX7810J - 1 infant/s

49 - XXXX7643Q - 1 infant/s

50 - XXXX7771M - 1 infant/s

51 - XXXX7587D - 2 infant/s

52 - XXXX3576M - 1 infant/s

53 - XXXX5640E - 1 infant/s

54 - XXXX3097W - 1 infant/s

55 - XXXX3097W - 1 infant/s

56 - XXXX6772G - 1 infant/s

57 - XXXX4043Z - 1 infant/s

58 - XXXX6581B - 1 infant/s

59 - XXXX2749W - 3 infant/s

60 - XXXX3975H - 1 infant/s

61 - XXXX6970E - 2 infant/s

Agost - 1ª quinzena

Places oferides: 50
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 50

1 - XXXX4142R - 2 infant/s

2 - XXXX2918E - 1 infant/s

3 - XXXX2918E - 1 infant/s

4 - XXXX5525H - 1 infant/s

5 - XXXX4604K - 1 infant/s

6 - XXXX49742 - 1 infant/s

7 - XXXX49742 - 1 infant/s

8 - XXXX5387W - 1 infant/s

9 - XXXX0518g - 1 infant/s

10 - XXXX0518g - 1 infant/s

11 - XXXX1329n - 1 infant/s

12 - XXXX5363h - 1 infant/s

13 - XXXX1582t - 1 infant/s

Agost - 2ª quinzena

Places oferides: 50
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 50

1 - XXXX4142R - 2 infant/s

2 - XXXX0775Z - 2 infant/s

3 - XXXX3651N - 1 infant/s

4 - XXXX0518g - 1 infant/s

5 - XXXX0518g - 1 infant/s

6 - XXXX0518g - 1 infant/s

7 - XXXX0175L - 2 infant/s

Casal esportiu

Juliol

Places oferides: 100
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 100

1 - XXXX0879c - 1 infant/s

2 - XXXX1108k - 1 infant/s

3 - XXXX6605W - 1 infant/s

4 - XXXX6013C - 1 infant/s

5 - XXXX8256D - 1 infant/s

6 - XXXX0722A - 1 infant/s

7 - XXXX5668H - 1 infant/s

8 - XXXX3383E - 1 infant/s

9 - XXXX3828R - 1 infant/s

10 - XXXX5668H - 1 infant/s

11 - XXXX0658G - 1 infant/s

12 - XXXX0658G - 1 infant/s

13 - XXXX0165L - 1 infant/s

14 - XXXX0137E - 1 infant/s

15 - XXXX0137E - 1 infant/s

16 - XXXX0662E - 1 infant/s

17 - XXXX8182b - 1 infant/s

18 - XXXX5917Z - 1 infant/s

19 - XXXX7126V - 1 infant/s

20 - XXXX4292B - 1 infant/s

21 - XXXX3731R - 1 infant/s

22 - XXXX6970E - 1 infant/s

23 - XXXX8533C - 1 infant/s

24 - XXXX8533c - 1 infant/s

25 - XXXX5762C - 1 infant/s

26 - XXXX6970E - 1 infant/s

27 - XXXX6974E - 1 infant/s

28 - XXXX7190P - 1 infant/s

29 - XXXX7306Y - 2 infant/s

30 - XXXX2627L - 1 infant/s

31 - XXXX5034M - 1 infant/s

32 - XXXX1532P - 1 infant/s

33 - XXXX94286 - 2 infant/s

34 - XXXX5630D - 1 infant/s

35 - XXXX6731N - 1 infant/s

36 - XXXX7288V - 1 infant/s

37 - XXXX1419p - 1 infant/s

38 - XXXX5076F - 1 infant/s

39 - XXXX0511V - 1 infant/s

40 - XXXX2166L - 2 infant/s

41 - XXXX2093S - 1 infant/s

42 - XXXX8544G - 1 infant/s

43 - XXXX0370V - 1 infant/s

44 - XXXX6970E - 2 infant/s

45 - XXXX6216k - 2 infant/s

46 - XXXX4122w - 1 infant/s

47 - XXXX5782S - 1 infant/s

48 - XXXX9284F - 1 infant/s

49 - XXXX1671N - 1 infant/s

50 - XXXX5108S - 1 infant/s

51 - XXXX7071B - 1 infant/s

52 - XXXX5383s - 1 infant/s

53 - XXXX7558B - 1 infant/s

54 - XXXX7558B - 1 infant/s

55 - XXXX5881j - 2 infant/s

56 - XXXX0798R - 1 infant/s

57 - XXXX6416h - 1 infant/s

58 - XXXX7574R - 1 infant/s

59 - XXXX9046E - 1 infant/s

60 - XXXX9478H - 1 infant/s

61 - XXXX5429K - 1 infant/s

62 - XXXX2329b - 1 infant/s

63 - XXXX2009T - 1 infant/s

64 - XXXX9440Q - 2 infant/s

65 - XXXX2390H - 1 infant/s

66 - XXXX0475F - 1 infant/s

67 - XXXX9491N - 1 infant/s

68 - XXXX0475F - 1 infant/s

69 - XXXX4279W - 1 infant/s

70 - XXXX91887 - 1 infant/s

71 - XXXX7301f - 1 infant/s

72 - XXXX5825F - 1 infant/s

73 - XXXX5603A - 1 infant/s

74 - XXXX6666Q - 1 infant/s

75 - XXXX7681Q - 1 infant/s

76 - XXXX4839y - 1 infant/s

77 - XXXX5722Q - 1 infant/s

78 - XXXX4839y - 1 infant/s

79 - XXXX6980R - 2 infant/s

80 - XXXX5188X - 2 infant/s

81 - XXXX7091b - 1 infant/s

82 - XXXX51647 - 1 infant/s

83 - XXXX1728C - 1 infant/s

84 - XXXX1728C - 1 infant/s

85 - XXXX1234f - 2 infant/s

86 - XXXX0997D - 1 infant/s

87 - XXXX5795L - 1 infant/s

88 - XXXX8803z - 1 infant/s

89 - XXXX5506Y - 1 infant/s

90 - XXXX2172W - 1 infant/s

91 - XXXX3078Q - 2 infant/s

92 - XXXX2873S - 1 infant/s

93 - XXXX1576G - 1 infant/s

94 - XXXX9045A - 1 infant/s

95 - XXXX7293Y - 1 infant/s

96 - XXXX9345m - 1 infant/s

97 - XXXX0038N - 1 infant/s

98 - XXXX6601R - 1 infant/s

99 - XXXX1682H - 1 infant/s

100 - XXXX1840V - 2 infant/s

101 - XXXX1114G - 1 infant/s

102 - XXXX0921Q - 1 infant/s

103 - XXXX1113A - 1 infant/s

104 - XXXX5134N - 1 infant/s

105 - XXXX1113A - 1 infant/s

106 - XXXX2379F - 1 infant/s

107 - XXXX8851Q - 1 infant/s

108 - XXXX8579C - 1 infant/s

109 - XXXX2139K - 1 infant/s

110 - XXXX02236 - 1 infant/s

111 - XXXX7643Q - 1 infant/s

112 - XXXX5997M - 1 infant/s

113 - XXXX2634Z - 1 infant/s

114 - XXXX2634Z - 1 infant/s

115 - XXXX2634Z - 1 infant/s

116 - XXXX7068D - 1 infant/s

117 - XXXX7165W - 1 infant/s

118 - XXXX2540B - 1 infant/s

119 - XXXX9854X - 1 infant/s

120 - XXXX7406C - 1 infant/s

121 - XXXX1209M - 1 infant/s

122 - XXXX4351x - 1 infant/s

123 - XXXX0578R - 1 infant/s

124 - XXXX5441G - 1 infant/s

125 - XXXX9445V - 1 infant/s

126 - XXXX0851S - 1 infant/s

127 - XXXX0851S - 1 infant/s

128 - XXXX8930A - 2 infant/s

129 - XXXX9445G - 1 infant/s

130 - XXXX7022r - 1 infant/s

131 - XXXX3290Y - 1 infant/s

132 - XXXX9025p - 1 infant/s

133 - XXXX3736C - 2 infant/s

134 - XXXX9594T - 1 infant/s

135 - XXXX5356X - 1 infant/s

136 - XXXX3920G - 1 infant/s

137 - XXXX1590p - 1 infant/s

138 - XXXX8526H - 1 infant/s

139 - XXXX2560E - 1 infant/s

140 - XXXX3038T - 1 infant/s

141 - XXXX3498T - 1 infant/s

142 - XXXX9908W - 1 infant/s

143 - XXXX6968L - 1 infant/s

144 - XXXX5202Z - 1 infant/s

145 - XXXX99707 - 1 infant/s

146 - XXXX2354P - 1 infant/s

147 - XXXX99707 - 1 infant/s

148 - XXXX9448Q - 1 infant/s

149 - XXXX6745N - 1 infant/s

150 - XXXX0927H - 1 infant/s

151 - XXXX1549T - 2 infant/s

152 - XXXX6934k - 1 infant/s

153 - XXXX0529V - 1 infant/s

154 - XXXX1455A - 1 infant/s

155 - XXXX1052B - 2 infant/s

156 - XXXX2617R - 2 infant/s

157 - XXXX5134N - 1 infant/s

158 - XXXX3898P - 1 infant/s

159 - XXXX7587D - 1 infant/s

160 - XXXX2757N - 1 infant/s

161 - XXXX2172W - 1 infant/s

162 - XXXX6803G - 1 infant/s

163 - XXXX477-E - 1 infant/s

164 - XXXX6023H - 1 infant/s

165 - XXXX6023H - 1 infant/s

166 - XXXX0167P - 2 infant/s

167 - XXXX5668H - 2 infant/s

168 - XXXX7471F - 1 infant/s

169 - XXXX7483M - 1 infant/s

Agost

Places oferides: 70
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 70

1 - XXXX4131M - 1 infant/s

2 - XXXX1108k - 1 infant/s

3 - XXXX5668H - 1 infant/s

4 - XXXX3383E - 1 infant/s

5 - XXXX5668H - 1 infant/s

6 - XXXX0658G - 1 infant/s

7 - XXXX4219G - 1 infant/s

8 - XXXX0165L - 1 infant/s

9 - XXXX8182b - 1 infant/s

10 - XXXX0137E - 1 infant/s

11 - XXXX0137E - 1 infant/s

12 - XXXX4713T - 1 infant/s

13 - XXXX8533c - 1 infant/s

14 - XXXX8533c - 1 infant/s

15 - XXXX6970E - 2 infant/s

16 - XXXX9935Z - 1 infant/s

17 - XXXX6974E - 1 infant/s

18 - XXXX2627L - 1 infant/s

19 - XXXX5034M - 1 infant/s

20 - XXXX1532P - 1 infant/s

21 - XXXX1892M - 1 infant/s

22 - XXXX0342N - 1 infant/s

23 - XXXX0921Q - 1 infant/s

24 - XXXX5076F - 1 infant/s

25 - XXXX3048A - 1 infant/s

26 - XXXX0934S - 1 infant/s

27 - XXXX2093S - 1 infant/s

28 - XXXX8544G - 1 infant/s

29 - XXXX667-Z - 1 infant/s

30 - XXXX7126V - 1 infant/s

31 - XXXX6216k - 2 infant/s

32 - XXXX5762C - 1 infant/s

33 - XXXX4122w - 1 infant/s

34 - XXXX5108S - 1 infant/s

35 - XXXX5383s - 1 infant/s

36 - XXXX7558B - 1 infant/s

37 - XXXX0798R - 1 infant/s

38 - XXXX9046E - 1 infant/s

39 - XXXX5958B - 1 infant/s

40 - XXXX91887 - 1 infant/s

41 - XXXX8848H - 1 infant/s

42 - XXXX5825F - 1 infant/s

43 - XXXX5603A - 1 infant/s

44 - XXXX5722Q - 1 infant/s

45 - XXXX7091v - 1 infant/s

46 - XXXX5134N - 1 infant/s

47 - XXXX7090e - 1 infant/s

48 - XXXX0315P - 1 infant/s

49 - XXXX8851Q - 1 infant/s

50 - XXXX7643Q - 1 infant/s

51 - XXXX2634Z - 1 infant/s

52 - XXXX2634Z - 1 infant/s

53 - XXXX2634Z - 1 infant/s

54 - XXXX7068D - 1 infant/s

55 - XXXX7053N - 1 infant/s

56 - XXXX5571L - 1 infant/s

57 - XXXX5571L - 1 infant/s

58 - XXXX7406C - 1 infant/s

59 - XXXX9445V - 1 infant/s

60 - XXXX8930A - 2 infant/s

61 - XXXX9445G - 1 infant/s

62 - XXXX3736C - 2 infant/s

63 - XXXX9594T - 1 infant/s

64 - XXXX4671X - 1 infant/s

65 - XXXX1634Q - 1 infant/s

66 - XXXX8526H - 1 infant/s

67 - XXXX1634Q - 1 infant/s

68 - XXXX9025P - 1 infant/s

69 - XXXX0927H - 1 infant/s

70 - XXXX5134N - 1 infant/s

71 - XXXX7587D - 1 infant/s

72 - XXXX6336R - 1 infant/s

73 - XXXX5668H - 1 infant/s

74 - XXXX5668H - 1 infant/s

Campus esportiu

Juliol

Places oferides: 40
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 40

1 - XXXX0874M - 1 infant/s

2 - XXXX4292B - 1 infant/s

3 - XXXX5917Z - 1 infant/s

4 - XXXX1532P - 1 infant/s

5 - XXXX0852k - 1 infant/s

6 - XXXX1419p - 1 infant/s

7 - XXXX1036Q - 1 infant/s

8 - XXXX7210L - 1 infant/s

9 - XXXX86850 - 1 infant/s

10 - XXXX1944D - 1 infant/s

11 - XXXX2235X - 1 infant/s

12 - XXXX3660T - 1 infant/s

13 - XXXX4279W - 1 infant/s

14 - XXXX0813W - 1 infant/s

15 - XXXX2888J - 1 infant/s

16 - XXXX5603A - 1 infant/s

17 - XXXX7128P - 1 infant/s

18 - XXXX0997D - 1 infant/s

19 - XXXX2947X - 1 infant/s

20 - XXXX8803z - 1 infant/s

21 - XXXX7880B - 1 infant/s

22 - XXXX8851Q - 1 infant/s

23 - XXXX9232B - 1 infant/s

24 - XXXX2379F - 1 infant/s

25 - XXXX3898P - 1 infant/s

26 - XXXX1209M - 1 infant/s

27 - XXXX1590p - 1 infant/s

28 - XXXX01714 - 1 infant/s

29 - XXXX0993R - 1 infant/s

30 - XXXX8931G - 1 infant/s

31 - XXXX5262M - 1 infant/s

32 - XXXX5262M - 1 infant/s

33 - XXXX2642F - 1 infant/s

34 - XXXX0798R - 1 infant/s

35 - XXXX9717P - 1 infant/s

36 - XXXX7411K - 1 infant/s

37 - XXXX7411K - 1 infant/s

38 - XXXX7078S - 1 infant/s

39 - XXXX3824G - 1 infant/s

Agost

Places oferides: 30
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 30

1 - XXXX4131M - 1 infant/s

2 - XXXX1532P - 1 infant/s

3 - XXXX0852k - 1 infant/s

4 - XXXX7202G - 1 infant/s

5 - XXXX0805S - 1 infant/s

6 - XXXX0798R - 1 infant/s

7 - XXXX1399Q - 1 infant/s

8 - XXXX1399Q - 1 infant/s

9 - XXXX5958B - 1 infant/s

10 - XXXX3660T - 1 infant/s

11 - XXXX5603A - 1 infant/s

12 - XXXX7128P - 1 infant/s

13 - XXXX7128P - 1 infant/s

14 - XXXX2947X - 1 infant/s

15 - XXXX34780 - 1 infant/s

16 - XXXX2873S - 1 infant/s

17 - XXXX8851Q - 1 infant/s

18 - XXXX9232B - 1 infant/s

19 - XXXX9025p - 1 infant/s

20 - XXXX2642F - 1 infant/s

21 - XXXX7411K - 2 infant/s

22 - XXXX2354P - 1 infant/s

23 - XXXX9770C - 1 infant/s

24 - XXXX7078S - 1 infant/s

25 - XXXX8923L - 1 infant/s

26 - XXXX6336R - 1 infant/s

27 - XXXX6754N - 1 infant/s

28 - XXXX5374N - 1 infant/s

Casal de cuina

Juliol - 1ª quinzena

Places oferides: 40
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 40

1 - XXXX4131M - 1 infant/s

2 - XXXX2558C - 1 infant/s

3 - XXXX0690C - 1 infant/s

4 - XXXX1106E - 1 infant/s

5 - XXXX2490k - 1 infant/s

6 - XXXX7811S - 1 infant/s

7 - XXXX4269M - 1 infant/s

8 - XXXX8089Q - 1 infant/s

9 - XXXX1652Q - 1 infant/s

10 - XXXX4238A - 1 infant/s

11 - XXXX3457G - 1 infant/s

12 - XXXX6775X - 1 infant/s

13 - XXXX4265R - 1 infant/s

14 - XXXX0284K - 1 infant/s

15 - XXXX0725W - 2 infant/s

16 - XXXX0166E - 1 infant/s

17 - XXXX1216E - 1 infant/s

18 - XXXX7806y - 1 infant/s

19 - XXXX1167q - 1 infant/s

20 - XXXX2661p - 1 infant/s

21 - XXXX0805S - 1 infant/s

22 - XXXX8912J - 1 infant/s

23 - XXXX6973W - 1 infant/s

24 - XXXX4803X - 1 infant/s

25 - XXXX1176T - 1 infant/s

26 - XXXX8187L - 1 infant/s

27 - XXXX5323F - 2 infant/s

28 - XXXX7961M - 1 infant/s

29 - XXXX8823M - 1 infant/s

30 - XXXX0899V - 1 infant/s

31 - XXXX3057L - 2 infant/s

32 - XXXX9025p - 1 infant/s

33 - XXXX3290Y - 1 infant/s

34 - XXXX1039D - 1 infant/s

35 - XXXX0299C - 1 infant/s

36 - XXXX6227Y - 1 infant/s

37 - XXXX0245Z - 1 infant/s

38 - XXXX6227Y - 1 infant/s

39 - XXXX0488w - 1 infant/s

40 - XXXX9544R - 1 infant/s

41 - XXXX4458j - 1 infant/s

42 - XXXX6745N - 1 infant/s

43 - XXXX5027Z - 1 infant/s

44 - XXXX6783M - 1 infant/s

45 - XXXX6934k - 1 infant/s

46 - XXXX7868T - 1 infant/s

47 - XXXX7868T - 1 infant/s

48 - XXXX8455C - 1 infant/s

49 - XXXX8582V - 1 infant/s

50 - XXXX3097W - 1 infant/s

51 - XXXX9554Y - 1 infant/s

52 - XXXX9594T - 1 infant/s

53 - XXXX1791h - 1 infant/s

Juliol - 2ª quinzena

Places oferides: 40
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 40

1 - XXXX5483T - 1 infant/s

2 - XXXX4257E - 1 infant/s

3 - XXXX8826r - 1 infant/s

4 - XXXX7895A - 1 infant/s

5 - XXXX2368Z - 1 infant/s

6 - XXXX7778R - 2 infant/s

7 - XXXX5603A - 1 infant/s

8 - XXXX5426E - 1 infant/s

9 - XXXX4903R - 1 infant/s

10 - XXXX4223B - 1 infant/s

11 - XXXX0690C - 1 infant/s

12 - XXXX6256C - 1 infant/s

13 - XXXX7785J - 1 infant/s

14 - XXXX1971k - 1 infant/s

15 - XXXX1862L - 1 infant/s

16 - XXXX6256C - 1 infant/s

17 - XXXX1913k - 1 infant/s

18 - XXXX7194S - 1 infant/s

19 - XXXX4603T - 1 infant/s

20 - XXXX1216E - 1 infant/s

21 - XXXX4713T - 1 infant/s

22 - XXXX4496P - 1 infant/s

23 - XXXX4364p - 1 infant/s

24 - XXXX4677M - 1 infant/s

25 - XXXX3019T - 1 infant/s

26 - XXXX9025p - 1 infant/s

27 - XXXX4578S - 1 infant/s

28 - XXXX5158A - 1 infant/s

29 - XXXX7868T - 1 infant/s

30 - XXXX7868T - 1 infant/s

31 - XXXX3097W - 1 infant/s

32 - XXXX0629V - 1 infant/s

33 - XXXX9594T - 1 infant/s

34 - XXXX2854e - 1 infant/s

Casal Teatre "Aula de teatre"

Juliol

Places oferides: 20
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 20

1 - XXXX3754S - 1 infant/s

2 - XXXX2601E - 1 infant/s

3 - XXXX1484V - 1 infant/s

4 - XXXX1167q - 1 infant/s

5 - XXXX0451B - 1 infant/s

6 - XXXX2166L - 2 infant/s

7 - XXXX1671N - 1 infant/s

8 - XXXX2597M - 1 infant/s

9 - XXXX0047N - 1 infant/s

10 - XXXX0047n - 1 infant/s

11 - XXXX5603A - 1 infant/s

12 - XXXX5769r - 1 infant/s

13 - XXXX1892M - 1 infant/s

14 - XXXX1419P - 1 infant/s

15 - XXXX7218v - 1 infant/s

16 - XXXX7712S - 1 infant/s

17 - XXXX6780S - 1 infant/s

Agost

Places oferides: 20
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 20

1 - XXXX3660T - 1 infant/s

2 - XXXX5958B - 1 infant/s

3 - XXXX5958B - 1 infant/s

4 - XXXX5603A - 1 infant/s

5 - XXXX7218v - 1 infant/s

6 - XXXX7712S - 1 infant/s

7 - XXXX587-S - 1 infant/s

Casal Imatge Personal

Juliol

Places oferides: 30
Places reservades inclusió: 0
Places oferides reals: 30

1 - XXXX4903R - 1 infant/s

2 - XXXX1464d - 1 infant/s

3 - XXXX5474Z - 1 infant/s

4 - XXXXtasar - 1 infant/s

5 - XXXX0486C - 1 infant/s

6 - XXXX3860K - 1 infant/s

7 - XXXX1920A - 1 infant/s

8 - XXXX3660T - 1 infant/s

9 - XXXX1306S - 1 infant/s

10 - XXXX6872C - 1 infant/s

11 - XXXX1930H - 1 infant/s

12 - XXXX1892M - 1 infant/s