Preguntes freqüents

Quantes places i quina distribució tindran els casals municipals?

En total, repartides entre juliol i agost, l’Ajuntament organitza de forma directa i indirecta vuit activitats amb un total de 730 places.

S’utilitzaran les escoles Anicet de Pagès, Maria Àngels Anglada, Sant Pau i Salvador Dalí amb una capacitat de 75 places al juliol i 50 a l’agost.

Els casals esportius, dividits en dos campus que tindran 100 places al juliol i 50 a l’agost, ubicats a la zona esportiva.

El casal de cuina a les instal·lacions de l’Escola d’Hostaleria, amb 40 places la primera quinzena de juliol i 40 places la segona, completa l’oferta.


Com funciona el sistema de preinscripció?

De les 9 h del 13 de maig a les 00 h del 25 de maig, online al portal www.figuereslleure.cat. Si hi ha més sol·licitants que vacants, es farà sorteig. Per tant, l’obtenció de plaça no depèn del moment en què es realitzi la preinscripció.

El dia 19 de maig a les 9 h del matí s’iniciarà la preinscripció a través d’un formulari online al portal web www.figuereslleure.cat. Aquesta serà la única via per a preinscriure’s. El termini per a preinscriure’s finalitzarà el 30 de maig a les 21 h. S’hi podrà accedir a qualsevol hora durant aquest període. El fet d’inscriure’s abans no significa l’obtenció de plaça.


Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un casal. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al casal un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva en el termini corresponent.


Quin cost té el casal?

El preu de totes les activitats de 120 euros al mes (menjador a part: 5,5 euros, fixes / 6 euros, eventuals). No hi ha possibilitat de fraccionar-ho en quinzenes perquè la normativa actual ens fa prioritzar els "grups de convivència" de deu participants.


Què és la reserva de places per participants amb risc d'exclusió?

L'Ajuntament necessita garantir que determinades persones no quedin fora del sistema i, per tant, en casos que es justifiquen per la urgència social i que monitoritza el servei de Benestar Social amb criteris estrictament tècnics, la reserva de plaça es fa directament des de l'Administració.


S'ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?

No. Només es paga una vegada s’obté plaça. A partir del 26 de maig i fins l’11 de juny s’iniciarà el procés de matriculació per a totes aquelles persones que hagin obtingut una plaça. La matriculació és el procés que confirma la inscripció —un cop s’ha obtingut plaça— al casal escollit durant la preinscripció.


Com es preveu garantir el distanciament físic que fixa el PROCICAT?

S’organitzarà als infants en grups de 10 participants com a màxim, que adquiriran el nom de GRUPS de CONVIVÈNCIA. Cadascun tindrà un responsable/monitor, que dinamitzarà jocs i activitats dissenyades prèviament per garantir entre els infants del grup que no hi hagi contacte o proximitat física. No hi haurà activitats d’interrelació entre grups de convivència.


Com es garantiran les mesures d’higiene i seguretat al Casal?

El document marc aprovat pel PROCICAT i la Direcció General de Joventut preveu la creació de la figura d’un responsable d’higiene i seguretat. Serà l’encarregat de vetllar per garantir l’aplicació dels protocols de neteja, higiene i les mesures de distanciament físic.


Quina serà la tipologia d’activitats als espais de lleure municipals?

Es mantindrà el centre d’interès i els eixos d’animació setmanals com a eix vertebrador del Casal, a partir del que es derivaran les activitats que formaran la programació, com jocs, tallers, danses, gimcanes, etc... sempre amb la voluntat de garantir el distanciament físic entre infants i monitor/a.


I en el cas del lleure esportiu?

Es treballa en adaptar al màxim la programació mantenint la combinació de jocs i esports, i les activitats a l’aire lliure, però amb limitació de la proximitat física. A través de la innovació, s’ ha treballat per a desenvolupar propostes que compleixin els requisits, com jocs, competicions, sortides a l’aire lliure, activitats de descobriment de l’entorn i d’activitat física en el medi natural que motivin i diverteixin als infants.


Què passa si hi ha un cas de positiu dins del Casal?

Si hi ha un cas de positiu dins el Casal, la unitat de convivència on hi hagi hagut el positiu, haurà de seguir els protocols i instruccions que en tot moment marqui el sistema de Salut.


Quines seran les mesures de prevenció? S’haurà de dur mascareta?

Les mesures de prevenció principal tindran a veure amb la higiene personal i col·lectiva. Es demanarà als infants que es rentin les mans amb aigua i sabó sempre que es canviï d’activitat, i abans i després dels àpats. Pel que fa a les mesures col·lectives, hi haurà una neteja i desinfecció dels materials i els espais. El material es desinfectarà quan canviï d’unitat de convivència. Pel que fa als espais, preveiem 3 neteges diàries en aules, lavabos i menjador, a càrrec dels encarregats de seguretat i higiene. S’haurà de dur mascareta sempre que garantir la distància física de 2 metres no sigui possible, com per exemple al realitzar una cura. Els participants portaran la seva pròpia mascareta.


Quines instal·lacions s’utilitzaran? Per on haurem d’entrar als infants al Casal?

Les instal·lacions hauran d’adaptar-se a cada lloc. Pel que fa a entrades i sortides, s’informarà a les famílies sobre l’itinerari per a deixar i recollir als infants del Casal.


Hi haurà servei d’acollida matinal? I de menjador?

Hi haurà servei d’acollida matinal. El menjador es considera un servei essencial i es realitzarà respectant sempre l’espai de dos metres entre els infants. La desinfecció del parament es farà a les temperatures corresponents i amb els materials adequats.


Quina serà la ràtio de monitors?

L’Ajuntament proposa una organització del casal amb Unitats d’Acció a partir de 5 grups de convivència. Cada Unitat d’Acció disposarà de 7 dirigents (5 responsables dels grups de convivència i 1 Responsable de Seguretat i Higiene més 1 director/a).

Pilota de platja